LOGO
Svenska 505 förbundet

Tips vid besiktning av begagnad 505

Generelllt

-        Fråga om båten – vem har haft den tidigare, hur har den placerat sig på tävlingar, har den legat utomhus/inomhus på vintrarna, har den haft några större skador, hur är de i så fall reparerade, är tankarna täta osv.

 

Kontroll av skrov

-        Om det är en äldre båt kan den ha balsa som distansmaterial (t.ex. äldre Kyrwood). Kontrollera med fuktmätare att balsan inte sugit vatten. Dyvnicell eller motsvarande nyare distansmaterial suger inte vatten på samma sätt, men kan också ta upp en del.

-        Väg om möjligt skrovet. Segelklar båt utan segel ska väga min. 127,4 kg. Om båtens vikt ligger uppåt 140 kg kan det bero på fukt i distansmaterialet eller att båten är reparerad på många ställen. Normalt byggs båten mycket lättare och mäts in med kompensationsvikter. På nyare båtar kan det röra sig om 10 kg kompensationsvikter.

-        Kontrollera om det finns sprickor runt centerbordslådan, under mastfoten, vid roderinfästningen, vid vant- och förstagsinfästningar samt vid sammanfogningen skrov-däck. Det senare avslöjar ofta kollisioner. Väl lagade är mindre skador inget problem.

-        Utsida skrov i botten och en bit upp på sidorna skall låta stumma när man knackar på skrovet. Skador invändigt på sidotankar och däck kan lättare lagas och påverkar inte båtens styvhet på samma sätt. Lagningar av hål efter flyttade beslag är snarast regel på en begagnad Five.

-        Om möjligt skjut centerbordet upp och ned (lägg båten på sidan med riggen på). Först utan riggspänning sedan med hårt ansatt riggspänning. Om centerboardet kärvar står inte centerbordslådan emot riggspänningens krafter tillräckligt och måste åtgärdas.

-        Tidiga 505 saknar spinnakertunnel. Sedan kom en rund tunnel som sluttade invändigt ned mot botten i båten (gjord för ”liten” 20m2 spinnaker). Nu är tunneln oftast rektangulär, vidare och slutar uppe under däck. (gjord för ”stor” 26 m2 spinnaker). Slät och oskadd spinnakertunnel är viktigt.

 

Kontroll av mast och bom

-        Kontrollera att masten ärrak i obelastat tillstånd och att alla vajrar, fall mm är hela.

-        Kontrollera att alla nitar och skruvar på masten sitter fast.

-        Äldre båtar kan ha spinnakerfallets block placerat lägre, för lilla spinnakern. När blocket höjs för stora spinnaker (~960 mm från toppen) bör trapetsinfästningen justeras för att hålla tillbaka toppen av masten vid spinnakergång i hårt väder.

-        Seldén/Proctor och Super-Spar är de två stora leverantörerna av aluminiummaster. Masterna har blivit styvare. I dag används främst Proctor Alto och Super-Spar M2.

Tidigare vanliga master är Proctor-D och den styvare Cumulus, även Holt Antares.

-        På de senaste åren har dubbla spi-bommar i kolfiber blivit praxis. Det underlättar klart vid gippar. Samtidigt har man också gått över till storbommar av kolfiber och lösfotat storsegel. Att själv montera dubbla spi-bommar på en alu-bom kostar ca 6 000 SEK

 

Kontroll av centerbord och roder

-        Bör generellt vara i gott skick.

-        Centerbord (CB) och roder blev allt smalare och djupare under början av 2000-talet. CB får sticka ut max. 1450 mm under botten av skrovet. Vid för smalt CB (under 250 mm) pressas båten i sidled vid låga farter. CB stallar.

-        Det är inte säkert att en äldre båts CB-låda klarar att få in ett CB med maxdjup. Ingen del av CB får sticka ut under botten vid uppfällt CB.

-        ”Gippande” CB finns normalt på nyare båtar. CB vinklas automatiskt ca 1-2 º mot lovart på kryss, vilket är en fördel. Det är tillåtet att lyfta CB i nedfällt läge rakt upp. Används vid hårt väder eller när gippning ej önskas, idag vanligare att centerbordet fälls akterut. Trimfunktionen finns normalt bara på moderna båtar.

-        Lagningar på framkant roder längst ner tyder på grundstötning. Kolla akterspegel och roderbeslag! Det ska inte finnas glapp i rodret – det gör båten svårkontrollerad.

-        Rodret bör inte vara extremt litet (för smalt och/eller för kort). Båten blir då svårare att manöverera.

-        Helst bör man ha ett fast roder. En del båtar på kontinenten har både ett fast och ett uppfällbart, det senare för sjösättning från långgrunda stränder.

 

Kontroll av trimfunktioner

Följande trimfunktioner finns normalt på båten, utöver skot och fall. Kontrollera att linorna är OK och att alla cleats och block fungerar och sitter fast. Alla trimfunktioner är inte lika viktiga, men de fem första måste fungera. De minst viktiga står mot slutet av denna lista. Det finns olika metoder för att läsa av hur man justerat resp. trimlina så att man kan hitta tillbaka till samma trim. Det är bra om det finns någon form av skalor.

-     Justering av trapetswirens längd på varje sida. Gasten måste arbeta från lätt stående på tanken till helt horisontellt ut från relingen, även långt akterut vid planing.

-        Kick till storen. Arbetsområdet måste vara stort eftersom mastens lutning är en viktig trimfunktion och när masten fälls bakåt sjunker bommen ned. Åtkomst från SB & BB sida är nödvändigt.

-     Justering av förstag och riggspänning under gång. Vid ökande vind måste masten kunna fällas akteröver vilket gör att man klarar att hålla båten plan. Enbart ändrad riggspänning påverkar också buken i focken och överdelen av storen. Helst åtkomst från SB & BB sida.

-        Bridlesystem som får upp bommen till mitten av båten på kryss. Avgörande för höjdtagning. Åtkomst från SB & BB sida. Harkens ledvangsystem är ett alternativ.

-        Strut. Ett justerbart stag som sitter på däcket och pressar masten akteröver ungefär vid bomfästet. ”Strut på” ger mer buk nertill i storen. En slags gaspedal.

-        Justering av focken ut/in och upp/ned. Påverkar farten mycket. Inne vid lättvind, ute vid hårdvind. Uppe vid rest mast, nere vid fälld mast. Åtkomst från SB & BB sida.

-        Antistrut. Samma stag som ovan men justeringen drar masten framåt. Planar ut buken nertill i storen. Används speciellt i lättvind. Vid spinnakergång i hårdvind måste antistrutten låsas i sitt läge för att förhindra invertering av masten (gäller 26 m2 spinn.)

-        Ofta drar en gummicord CB till utfällt läge och en trimtamp drar upp. Vid undanvind kan CB fällas upp några grader för att inte gippa och vid riktigt hård vind fälls centerbordet för att bl.a. balansera den då akterlutande masten. Åtkomst från SB & BB sida är en fördel.

-        Spinnakerbomslift. Spibommen måste kunna justeras beroende på vindstyrka och seglingsvinkel med vinden. Övriga spinnakerjusteringar är mer komplicerade och beror på om det är en- eller och tvåbomssystem, så det tar vi inte upp här.

-        Cunningham på storen. Förflyttar buken framåt i seglet och öppnar akterliket upptill.

-        Cunningham i focken. Förflyttar buken framåt i seglet och öppnar akterliket upptill.

-        Tweekersystem som flyttar trapetsfästena i masten ca 1m uppåt vid spinnakergång. (gäller 26 m2 spinn.)

-        Bomuthal – justeras oftast längs bommen.

-        Planingsrev. När masten fällts mycket underlättas passage under bom och inställning av bridlesystem om en nedre tårtbit revas bort mot bommen.

-        Lyft av CB i nedfällt läge. (se kontroll CB ovan.)

-        Justering av vantfästen i långskeppsled Bibehåller kraften i vanten vid mastfällning.

 

Kontroll av segel

-        Stora mängder begagnade segel som levereras med båten är sällan något att betala extra för. Ett träningsställ och ett tävlingsställ (mycket prassel i seglen) räcker. Försök hitta en båt med stora spinnakern. Glöm inte kolla att seglen har alla lattor. Saknas tävlingsställ – pruta. Köp i så fall ett begagnat tävlingsställ av en toppseglare.

-        Stor spinnaker är tillåtet sedan ca 10 år. Kontrollera om spinnakerduken töjt sig. Jämför med duken vid sömmarna. När spinnakern viks samman som ett lakan skall det vara svårt att få ut innestängd luft. Om inte så är segelduken otät och lämpar sig bara till träning.

-        Fock och stor förvaras rullade för att förhindra veck. Spinnakern viks likt lakan.

-        Ofta är focken i dacron. Fibrerna i mer extrema segeldukar bryts sönder lättare när focken står och fladdrar vid riggning, slag mm. Dacronfock är också billigare.

-        Segel är en förbrukningsvara. Ny fock varje år är inte ovanligt för de som kappseglar aktivt. Storen håller i 2-4 säsonger. Spinnaker någon säsong mindre. Mycket hårdvind förkortar tiden snabbt.

 

Kontroll av övrig utrustning

-        Sjösättningskärra är ett måste. Helst av den typ där båten hänger på relingen och stödjer mot en punkt långt föröver på bottnen av skrovet. Kontrollera så att hjulen håller luften.

-        Överkapell är ett måste för att skydda båten. Det ska vara tätt och ha bra passform både med masten uppe och utan mast.

-        Kompass är bra att ha om man ska kappsegla aktivt.

-        Trailer kan vara bra att ha om man inte har tillgång till en kärra att köra båten på. Det finns fina kombiprodukter – sjösättningskärror som kan rullas på en trailerbas. Om det följer med en trailer/trailerbas - kontrollera så att däck och fjädringar är OK och fråga om lagren. Försök i så fall få med ett ”lightboard”. Det hängs på båtens akterspegel och ansluts till bilens eluttag för släp. På lightboarden finns både röda fasta ljus, bromsljus och blinkers.

-        Underkapell är bra om man ska transportera båten mycket. Inget man ska använda annars.

 

 

LYCKA TILL och välkommen i Fivegänget!

Kontakta gärna någon i Svenska Fiveförbundet om Du vill ha råd i samband med inköp.

Webb: http://www.int505.se/            mail: eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

Du är här: Home Buy & Sell Checklist